Projektové řízení

Modul Projektové řízení podporuje realizaci větších projektů a zakázek, jejich kalkulace, plánování, řízení, kontrolu a vyhodnocení.

Mám zájem o předvedení
blank

Umožňuje řídit členy týmu, evidovat skutečně odpracovaný čas, sledovat efektivitu konkrétních aktivit a provádět vyúčtování.

Modul Projektové řízení umožňuje

 • Plánovat čas pracovníků a dostupnost materiálových zdrojů se zohledněním požadavků a omezení (např. jiné práce, dovolená, nemoc).
 • Sledovat stav a priority projektu, schvalovat aktivity i výdaje.
 • Zobrazit plnění projektového plánu.
 • Porovnat plán a skutečnost v celkových hodnotách i detailech.
 • Udržovat a sdílet všechny potřebné informace (dokumenty, tabulky, výkresy, fotografie…) na jediném, snadno dosažitelném místě.

Tipy a triky

 • Projekty mohou být rozděleny na jednotlivé fáze, subprojekty, etapy a úkoly. Při dokončení projektu nebo jeho části je možné na základě rozpočtu vystavovat jediným tlačítkem faktury zákazníkovi.
 • Plnění plánů lze průběžně hodnotit z hlediska termínů, financí nebo kapacit. Naplánované výnosy, náklady a zisk snadno porovnáte se skutečností.
 • Za plnění plánu nebo jeho části zodpovídá konkrétní osoba, která sleduje stav projektu, nastavuje prioritu řešených úkolů a schvaluje konkrétní kroky. Systém umožňuje detailně dohledat, která část zakázky způsobila největší problém, a urychlit tak jeho řešení.
 • U každého projektu je možné přehledně a detailně naplánovat finanční výnosy a náklady. Informace o aktuálním stavu nákladů a výnosů jsou zobrazeny on-line z účetnictví.
 • Vzájemně propojené jsou i samotné projekty, které spolu souvisí. Nastavením jejich vztahu zajistíte optimální plnění plánu.

Přehledná data

 • Všechny potřebné podklady jsou snadno a rychle dostupné na jednom místě.
 • Plnění projektového plánu lze zobrazit souhrnně z hlediska celého projektu nebo jeho dílčích částí i z pohledu jednotlivých lidí, kteří se na něm podílí.
 • Modul umožňuje interaktivní zobrazení termínového plánu v Ganttově diagramu.

Mám zájem o předvedení modulu Projektové řízení

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ