Účetnictví a výkazy

Základní modul informačního systému, který slouží k evidenci dokladů a k realizaci souvisejících účetních operací.

Mám zájem o předvedení
blank
Jeho provázanost s ostatními moduly zaručuje komfortní propojování prvotních dokladů s účetnictvím již při jejich vystavení.

Modul Účetnictví nabízí

 • Přehledné výstupy pro ekonomický controlling a manažerské rozhodování.
 • Automatizaci rutinních prací.
 • Propojování prvotních dokladů s účetnictvím již při jejich vystavení.
 • Komfortní globální kontroly zaúčtovaných dokladů.
 • Řízení cashflow.
 • Finanční plánování.
 • Automatické zaúčtování dokladů z ostatních agend.
 • Propracovaný systém předkontací, které je možné uživatelsky upravovat.
 • Možnost opravovat zaúčtované doklady.
 • Pravidelnou aktualizaci legislativy.

Tipy a triky

 • Modul umožní sledovat výnosy a náklady po jednotlivých odděleních s rozpadem až na jednotlivá střediska, obchodní případy, zakázky nebo projekty.
 • Díky přímému vytváření účetních zápisů ze zdrojových dokladů jsou vyloučeny rozdíly mezi účetním deníkem a obchodními, skladovými, výrobními a dalšími doklady.
 • Zaúčtované doklady je možné automaticky nebo podle vlastního nastavení párovat a tím je zařadit do přehledných skupin.
 • Propracované účetní předkontace dovolují maximální automatizaci zaúčtování. Výsledkem je rychlejší a pohodlnější práce účetních.
 • Účetní závěrka má povahu opakovatelné a vratné akce. Po jejím provedení lze v daném období i nadále pracovat včetně možnosti oprav nebo zadávání nových dokladů. Ochranu před nežádoucím zásahem zajistí blokace období nebo auditace účetních záznamů (oba procesy lze provést zároveň).
 • Důsledná kontrola. Agendy Účetní žádosti, Saldokonto a Hlavní kniha poskytnou detailní přehled pro ověření, zda je vše zaúčtováno správně.
 • Systém se v rámci přiznání k dani z přidané hodnoty postará o evidenci včetně podání elektronického přiznání a řešení kontrolního hlášení DPH. Kromě řádného výkazu lze sestavit také opravné a dodatečné daňové přiznání.
 • Systém umožňuje vést zároveň účetnictví více firem.
 • Faktury, dobropisy, účtenky a další doklady se dají vést v cizí měně. Systém vypočte kurzové rozdíly a postará se o aktualizaci kurzovních lístků.
 • V programu najdete potřebné účetní výkazy definované zákonem s možností výstupu do MS Excel a Open Office.
 • Systém podporuje elektronickou výměnu dat včetně formulářů pro státní instituce a export jednotlivých dokladů.

Přehledná data

 • Systém umožňuje zobrazit reporty s detailním přehledem nákladů a výnosů jednotlivých středisek nebo zakázek.
 • Obdobně zobrazuje libovolné oblasti účetních tříd, skupin a účtů, v třídění podle účtů, firem, zakázek, středisek, projektů a obchodních případů a dalších kritérií.
 • Snadno rozlišíte data připravená k zaúčtování, data zaúčtovaná, data, která již prošla závěrkou a podobně.
 • Navíc díky sledování změn lze v celém systému dohledat provedení jakékoliv změny.
 • Díky speciální funkci NxReal můžete s účetními daty pracovat i z prostředí Microsoft Excel.Tato funkce vrací obrat účtu/více účtů za období, středisko, zakázku, obchodní případ atd. S jejím využitím si můžete postavit kompletní finanční model firmy. Lze ji využít pro plánování, tvorbu rozpočtů, sestavení nástrojů pro predikce, vyhodnocování atd.

Mám zájem o předvedení modulu Účetnictví a výkazy

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ